1.
Wengelin Åsa. Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?. KSN [Internet]. 20. oktober 2012 [henvist 11. maj 2021];13(6). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/ksn/article/view/18332