1.
Nord A. Klarspråk i nätinteraktion<br>Trevlighet, trafikordningsplaner och undringar om döda rådjur i ett kommunalt e-serviceforum. KSN [Internet]. 12. april 2018 [henvist 23. april 2024];. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/ksn/article/view/104233