Höög, Catharina. “För många Texter Kan Skymma Sikten. Om Myndigheternas Uppdrag, Tidens Ideal Och Policydokument Vid Svenska Myndigheter”. Klart språk i Norden 15, no. 7 (februar 27, 2014). Set januar 20, 2020. https://tidsskrift.dk/ksn/article/view/20421.