Nord, Andreas. “Klarspråk I nätinteraktion<Br>Trevlighet, Trafikordningsplaner Och Undringar Om döda rådjur I Ett Kommunalt E-Serviceforum”. Klart språk i Norden (april 12, 2018). Set april 22, 2024. https://tidsskrift.dk/ksn/article/view/104233.