Nord, Andreas. “Klarspråk I nätinteraktion<Br&gt;Trevlighet, Trafikordningsplaner Och Undringar Om döda rådjur I Ett Kommunalt E-Serviceforum”. Klart språk i Norden00 (april 12, 2018). Set juli 6, 2020. https://tidsskrift.dk/ksn/article/view/104233.