Bjerke, S. “Kva Kan næringslivet Gjere? Kort Samandrag Av Innlegget”. Klart språk I Norden, Bd. 7, nr. 3, oktober 2005, doi:10.7146/ksn.v0i0.18386.