Nord, A. “Klarspråk I nätinteraktion<Br>Trevlighet, Trafikordningsplaner Och Undringar Om döda rådjur I Ett Kommunalt E-Serviceforum”. Klart språk I Norden, april 2018, doi:10.7146/ksn.v0i0.104233.