Kristinsson, A. P., S. Steingrímsdóttir, B. Guðmundsdóttir, og O. M. Cilia. “(U)forståelige Love, Domme Og Digital Formidling”. Klart språk I Norden, april 2018, doi:10.7146/ksn.v0i0.104232.