[1]
U. Tiililä, “Makt genom myndighetsspråk – myt och verklighet”, KSN, bd. 16, nr. 8, aug. 2015.