[1]
P. F. Eriksen, H. Fjørtoft, og G. Åm Vatn, “Hvor begripelige er egentlig lovtekster? <br>En metode for å undersøke leseforståelse”, KSN, bd. 16, nr. 8, aug. 2015.