[1]
M. Sörlin, “Advokater och klienter i samtal om domar. Från intervjuer om uppfattad förståelse till ”lärande i interaktion” som metod för att studera begriplighet i text”, KSN, bd. 15, nr. 7, feb. 2014.