[1]
K. Hoffrén, “Skattekort på nätet – exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster”, KSN, bd. 15, nr. 7, feb. 2014.