[1]
M. Turunen, “Mot bättre service – utveckling av Folkpensionsanstaltens e-tjänster”, ksn, bd. 15, nr. 7, feb. 2014.