[1]
C. Höög, “För många texter kan skymma sikten. Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheter”, ksn, bd. 15, nr. 7, feb. 2014.