[1]
D. Gundersen, “Klarspråk i Norge”, ksn, bd. 5, nr. 2, okt. 2003.