[1]
L.-J. Ekerot, “EU-översättning och lagspråksförenkling”, ksn, bd. 5, nr. 2, okt. 2003.