[1]
S. Bjerke, “Kva kan næringslivet gjere? Kort samandrag av innlegget”, ksn, bd. 7, nr. 3, okt. 2005.