[1]
E. Norris, “Tilordning av språket for en kunde”, ksn, bd. 7, nr. 3, okt. 2005.