[1]
I. Staubo, “Makt og mas – motivasjon og metoder”, ksn, bd. 9, nr. 4, okt. 2007.