[1]
E. Olovsson, H. Ennab, og B. Lindgren, “Förord”, KSN, bd. 10, nr. 5, okt. 2009.