[1]
Åsa Wengelin, “Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?”, KSN, bd. 13, nr. 6, okt. 2012.