[1]
A. Nord, “Klarspråk i nätinteraktion<br&gt;Trevlighet, trafikordningsplaner och undringar om döda rådjur i ett kommunalt e-serviceforum”, ksn, apr. 2018.