Sörlin, M. (2014) “Advokater och klienter i samtal om domar. Från intervjuer om uppfattad förståelse till ”lärande i interaktion” som metod för att studera begriplighet i text”, Klart språk i Norden, 15(7). doi: 10.7146/ksn.v0i0.20426.