Turunen, M. (2014) “Mot bättre service – utveckling av Folkpensionsanstaltens e-tjänster”, Klart språk i Norden, 15(7). doi: 10.7146/ksn.v0i0.20424.