Höög, C. (2014) “För många texter kan skymma sikten. Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheter”, Klart språk i Norden, 15(7). doi: 10.7146/ksn.v0i0.20421.