Bjerke, S. (2005) “Kva kan næringslivet gjere? Kort samandrag av innlegget”, Klart språk i Norden, 7(3). doi: 10.7146/ksn.v0i0.18386.