Blückert, A. (2012) “Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen. Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter”, Klart språk i Norden, 13(6). doi: 10.7146/ksn.v0i0.18325.