Redaktionen, - (2018) “Om forfatterne”, Klart språk i Norden, 00. doi: 10.7146/ksn.v0i0.104235.