Kristinsson, A. P., Steingrímsdóttir, S., Guðmundsdóttir, B. og Cilia, O. M. (2018) “(U)forståelige love, domme og digital formidling”, Klart språk i Norden. doi: 10.7146/ksn.v0i0.104232.