Kristinsson, A., Steingrímsdóttir, S., Guðmundsdóttir, B. og Cilia, O. (2018) “(U)forståelige love, domme og digital formidling”, Klart språk i Norden, 00. doi: 10.7146/ksn.v0i0.104232.