Turunen, Marjukka. 2014. “Mot bättre Service – Utveckling Av Folkpensionsanstaltens E-tjänster”. Klart språk I Norden 15 (7). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20424.