Höög, Catharina. 2014. “För många Texter Kan Skymma Sikten. Om Myndigheternas Uppdrag, Tidens Ideal Och Policydokument Vid Svenska Myndigheter”. Klart språk I Norden 15 (7). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20421.