Nord, Andreas. 2018. “Klarspråk I nätinteraktion<Br>Trevlighet, Trafikordningsplaner Och Undringar Om döda rådjur I Ett Kommunalt E-Serviceforum”. Klart språk I Norden, april. https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.104233.