TIILILÄ, U. Makt genom myndighetsspråk – myt och verklighet. Klart språk i Norden, [S. l.], v. 16, n. 8, 2015. DOI: 10.7146/ksn.v0i0.23927. Disponível em: https://tidsskrift.dk/ksn/article/view/23927. Acesso em: 23 mar. 2023.