HÖÖG, C. För många texter kan skymma sikten. Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheter. Klart språk i Norden, v. 15, n. 7, 27 feb. 2014.