BJERKE, S. Kva kan næringslivet gjere? Kort samandrag av innlegget. Klart språk i Norden, v. 7, n. 3, 21 okt. 2005.