KRISTINSSON, A.; HALLDÓRSDÓTTIR, E. Klarsprogsarbejdet i Island. Klart språk i Norden, 14 okt. 1999.