Andersson, M. B. (2015). Nav og uførereformen: fra maktspråk til klarspråk. Klart språk I Norden, 16(8). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.23917