Sörlin, M. (2014). Advokater och klienter i samtal om domar. Från intervjuer om uppfattad förståelse till ”lärande i interaktion” som metod för att studera begriplighet i text. Klart språk I Norden, 15(7). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20426