Hoffrén, K. (2014). Skattekort på nätet – exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster. Klart språk I Norden, 15(7). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20425