Höög, C. (2014). För många texter kan skymma sikten. Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheter. Klart språk I Norden, 15(7). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20421