Bjerke, S. (2005). Kva kan næringslivet gjere? Kort samandrag av innlegget. Klart språk I Norden, 7(3). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18386