Wengelin, Åsa. (2012). Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18332