Blückert, A. (2012). Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen. Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter. Klart språk I Norden, 13(6). https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18325