Kristinsson, A. P., Steingrímsdóttir, S., Guðmundsdóttir, B., & Cilia, O. M. (2018). (U)forståelige love, domme og digital formidling. Klart språk I Norden. https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.104232