(1)
Andersson, M. B. Nav Og uførereformen: Fra maktspråk Til klarspråk. KSN 2015, 16.