(1)
Sörlin, M. Advokater Och Klienter I Samtal Om Domar. Från Intervjuer Om Uppfattad förståelse till ”lärande I interaktion” Som Metod för Att Studera Begriplighet I Text. KSN 2014, 15.