(1)
Hoffrén, K. Skattekort På nätet – Exempel På Hur Skatteförvaltningen Utvecklar Sina Elektroniska tjänster. KSN 2014, 15.