(1)
Höög, C. För många Texter Kan Skymma Sikten. Om Myndigheternas Uppdrag, Tidens Ideal Och Policydokument Vid Svenska Myndigheter. ksn 2014, 15.