(1)
Ekerot, L.-J. EU-översättning Och lagspråksförenkling. ksn 2003, 5.